Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Våra elever berättar

Våra SFI-elever berättar

98% av våra elever är nöjda med sin kurser eller utbildning och kan rekommendera Hermods till sina vänner och bekanta. Hittills har över fem miljoner utbildats på Hermods och vi har idag cirka 60 000 elever per år.

Sfi på Hermods har hjälpt Usman in det svenska samhället

Usman Afzal från Pakistan flyttade till Sverige på grund av kärleken. Han jobbar nu på Pressbyrån samtidigt som han studera sfi på Hermods.

Läs mer

Drömmer om att studera på universitet efter sfi

Wesam har bott i Sverige i ett år och läser på Hermods sfi i Stockholm. Han drömmer om att studera på universitet eller högskola i framtiden.

Läs mer

Klarade sfi på endast tre månader

Baraa Jarbu kunde ingen svenska när hon började på Hermods i Uppsala. Men på tre månader klarade hon både SFI C och D- kursen.

Läs mer