Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Farzaneh Azizi

Trivs med att studera på distans

 

Namn: Farzaneh Azizi

Läser: SFI, SAS och engelska 


Om man vill så kan man få hjälp av lärare hela tiden och få snabba svar. På Hermods blir man aldrig stressad, utan du väljer själv upplägget och anpassar efter dig själv. 


Vad heter du och vad studerar du på Hermods?
Jag heter Farzaneh Azizi. Jag började på SFI på Hermods och har sedan fortsatt att studera på Svenska som andra språk (SAS) grund. Nu studerar jag engelska också. Jag trivs väldigt bra på Hermods!

Berätta om hur det är att studera på Hermods?
Det är jättebra att studera på Hermods. Jag planerar och bestämmer själv över mina studier. Det är jätteroligt att studera på distans eftersom man kan se om filmer och hörförståelser. Eftersom allt finns i webbkursen i Novo så kan jag repetera uppgifterna på ett bra sätt. I början var det nervöst att ha en webblärare och jag var också lite osäker eftersom jag inte visste vem personen var. Efter att jag hade lärt känna henne så var det så roligt att göra den muntliga examinationen. Vi pratade länge, bland annat om olika ämnen, inte bara om examinationen vilket gjorde mig väldigt avslappnad.

Vilka råd vill du ge till andra elever som studerar på Hermods?
Om man vill så kan man få hjälp av lärare hela tiden och få snabba svar. På Hermods blir man aldrig stressad, utan du väljer själv upplägget och anpassar efter dig själv. 

Vad vill du göra i framtiden?
I framtiden så vill jag fortsätta studera svenska och bli klar med alla SAS-kurser. Sedan vill jag arbeta eller börja studera på universitetet eftersom jag är utbildad lärare från Iran. Min utbildning har blivit delvis validerad, jag måste komplettera med svenska som andraspråk och sedan skaffa lärarlegitimation. Jag är utbildad i ämnen inom idrott och hälsa, det vill jag jobba med i Sverige i framtiden.