Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Mohammad Hamid Khudaidad

När jag började lära mig svenska

Om man kan analysera en dikt betyder det att man har lärt sig hjärta av ett språk. Jag har försökt skriva en dikt på svenska som berättar om mina känslor från början när jag började lära mig svenska tills nu.Mohammad Hamid Khudaidad har skrivt en dikt

När jag började lära mig svenska
Det kändes tung som berg på hjärna

Jag var så mycket trött och så slö
Jag kunde inte tala och uttala

Jag var tyst som en klok uggla
Jag gav inte upp, men pluggade

Så mycket kunde jag göra
Efter en stund gick det så bra

Språket blev lätt och lättare
Då blev jag glad och gladare

Stort tack Hermods lärarna
Som hjälper mycket eleverna

Hamid Afghan är inte säker på
Om han har skrivit dåligt eller bra

Med vänliga hälsningar
Mohammad Hamid Khudaidad