Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Adam Sjöborg

Språket är nyckeln till det svenska samhället


Adam Sjöborg har arbetat som SFI - lärare på Hermods sedan 2016 och han trivs väldigt bra i sin fria roll.  

Adam Sjöborg arbetar som SFI - lärare på Hermods


 
Det är väldigt högt i tak här på Hermods. Jag har fått utrymme att experimentera med olika pedagogiska verktyg och kan lätt samtala med både kollegor och chefer om allt från pedagogik till förslag på förändringar
 
 
 
Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund?

Jag är 31 år och arbetar som SFI-lärare hos Hermods i Uppsala. Jag växte upp i Östhammar ute, vid Upplandskusten. Inledde vuxenskapet med att resa utomlands och kom sedan hem och blev journalist. Har nu frilansat som journalist i fyra år och har kombinerat detta med andra arbeten, men inget så långvarigt som mitt arbete på Hermods.  
 
Hur är det att vara lärare på Hermods?
När jag kom hit hösten 2016 så var inte planen att jag skulle bli långvarig. Men jag fann snart att jag trivdes så pass bra att jag blev kvar. Genom arbetet har jag fått lära känna mitt eget modermål på djupet samtidigt som jag dagligen möter människor som jag annars sällan skulle komma i kontakt med. Jag och eleverna har olika bakgrunder, olika modersmål, ofta olika åldrar och vi tillhör sällan samma religion, men det är sällan detta spelar någon roll. Klassrummet fungerar ofta även som en neutral mötesplats.  

Vad är det bästa med att vara lärare på Hermods?
Det är väldigt högt i tak här. Jag har fått utrymme att experimentera med olika pedagogiska verktyg och kan lätt samtala med både kollegor och chefer om allt från pedagogik till förslag på förändringar. 

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag glider in på kontoret vid 9 och tar dagens tredje kopp kaffe. Efter att ha hälsar på kollegor och går igenom dagens lektionsplanering. Jag har stationer, vilket är en form av tema-lektioner. Passande nog har ett par av stationerna temat Nyheter. Då får eleverna lyssna på ett nyhetsinslag på lätt svenska. Efteråt samtalar vi om nyheten. Efter lektionen frågar jag mina kollegor om de har mött elever som skulle kunna intervjuas av mig. Vi försöker lyfta fram elever som har klarat språkstudierna bra och har tips att dela med sig av, eller individer som har klarat sig trots tuffa förutsättningar. Text och bild publiceras sedan på Hermods Facebook-sida. 

Varför är det viktigt som nyanländ att läsa sfi?
Språket är nyckeln till det svenska samhället. Kan du inte svenska kan du varken ta till dig information från myndigheter eller från lokala mataffären. Du tappar kontroll över din egen livssituation. Så öva på att prata svenska om du är ny i landet och låt bli att prata engelska!