Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sanna Wallin

Det är inspirerande att arbeta med motiverade elever


På Hermods SFI Stockholm City arbetar Sanna Wallin som studie – och yrkesvägledare. Hon brinner extra för SFI (svenska för invandrare) som skolform och stortrivs med Hermods som arbetsplats.

Hermods SFI i Stockholm City arbetar med elever där många har akademisk utbildning eller andra påbörjade studier från sitt hemland.

- Det är väldigt inspirerande att arbeta med högmotiverade elever, säger Sanna.

Sanna Wallin är 32 år och har arbetat på Hermods SFI Stockholm City sedan 2015. Förutom hennes stora intresse för SFI som skolform gillar hon att spela squash och läsa på fritiden. Sanna är både utbildad lärare och studie-och yrkesvägledare. På SFI i Stockholm City är det många elever med akademisk bakgrund vilket ger dem ett bra kontaktnätverk enligt Sanna.

- Det som är bra med vår skola förutom att eleverna lär sig svenska är att de har en stor möjlighet att nätverk med andra studenter. Många här på Hermods har mycket kontakter inom utbildning eller jobb vilket de kan dela med sig av till varandra. 

Trivs med att arbeta på Hermods

I sin roll som studie – och yrkesvägledare vägleder Sanna bland annat elever i sina studieval, svensk arbetsmarknad och kartlägger vilka mål och strategier de studerande har.

- Jag går aldrig från jobbet utan att känna att jag hjälpt någon, berättar Sanna.

Hon förklarar också att hon uppskattar att det är öppet klimat och att hon får vara med och utveckla skolan. Det är ungefär 600 elever på skolan och många är studiemotiverade. På SFI Stockholm City är endast för de elever som läst studieväg 3. Det är en stor variation på eleverna där det är allt från läkarbakgrunder till masterutbildning inom IT.

- Vi är en kvalificerad språkutbildning och vi har ett otroligt bra arbetslag här med många professionella lärare. Jag känner mig stolt över att arbeta på Hermods.

Sanna menar också på att det som Hermods gör är en viktig samhällsnytta och att vi tar till vara på bra kompetenser som finns där ute. Med ett starkt ledarskap på skolan där medarbetarna arbetar nära varandra avslutar Sanna med att säga:

- Hermods City är den bästa arbetsplatsen jag varit på hittills. Här får jag chansen att utvecklas i min yrkesroll samtidigt som jag hjälper våra elever att utvecklas mot deras mål.