Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Shabnam Amiri

Alla i klassrummet måste få chansen att visa vad de kan

2015 utsågs Shabnam Amiri till Årets SFI-lärare av Stockholms stad. Hon bygger sin undervisning på tydlighet, interaktion och lyhördhet där alla deltagare får möjlighet att visa vad de kan.

– Det är viktigt att deltagarna alltid vet och förstår syftet med varje lektion. Som lärare måste man också ge alla i klassrummet utrymme att tänka och inte tro att det bara är de mest aktiva som sitter inne på svaren, säger Shabnam Amiri som även är utbildningsledare på Hermods City i Stockholm.

Hon har tidigare jobbat som grundskolelärare i sex år innan hon valde att byta ålder på sina elever. Hon ångrar inte sitt val.

– I grundskolan jobbade jag med flerspråkiga elever och intresset för att jobba med just andraspråksinlärning har alltid funnits där. Den största skillnaden mellan att undervisa barn och vuxna är nog att vuxna ofta är lite mer motiverade att lära sig redan från början. Med mindre barn måste man först skapa en bra relation, säger Shabnam Amiri.

Dynamik i klassrummen

Hon undervisar på 3D-nivån som är den sista nivån innan deltagarna är klara med sina SFI-studier. I hennes klassrum finns människor från hela världen som har det gemensamma målet att lära sig svenska för att kunna jobba eller vidareutbilda sig i Sverige.

– Det blir en bra dynamik och intressanta diskussioner när deltagarna kommer från olika länder och har olika bakgrund. De flesta som jag undervisar har en utbildning från sitt hemland med sig i bagaget och många kan engelska, berättar Shabnam Amiri som själv kom till Sverige från Iran som åttaåring.
De som läser SFI på Hermods har flyttat till Sverige av olika anledningar. En del flyr krig medan andra flyttar för att de funnit kärleken. 

– De flesta som kommer till oss är unga människor. Nyligen hade vi många som kom från Syrien på grund av situationen där, berättar hon.

”Se varje deltagare”
Shabnam Amiri brinner för att undervisa och hon har en tydlig idé med sin pedagogik. 

– Det gäller att se varje deltagare. Vissa är lite mer blyga än andra men trots att de är tysta kan de sitta inne på väldigt mycket kunskaper och många färdigheter. Då är det mitt ansvar att låta dem synas genom att ha ett varierat arbetssätt där vi gör olika saker. Alla kanske inte presterar som bäst när man ska prata inför en hel klass, säger hon.
– Det är en utmaning att nå alla i en klass på 25-30 personer men här blir interaktionen mellan deltagarna jätteviktig. Man hör ibland om lärare som är jättetrötta efter en lektion, men jag tycker att det är deltagarna som ska vara trötta. Som lärare ska man inte vara rädd för att ge deltagarna arbete även om man givetvis först måste förse dem med rätt verktyg. De ska prata mycket med varandra.
En annan stor utmaning är att ha en bra dialog med de deltagare som vill gå väldigt fort fram med sin utbildning.

– En del är otåliga och vill bli färdiga snabbt, och jag förstår ju deras strävan. Samtidigt är det är mitt ansvar att bara låta dem som är redo göra de nationella proven. Det kan ibland uppstå viss frustration när jag ber någon ha mer tålamod, men det är mitt uppdrag att se till så att alla är väl förberedda. I slutänden är det ju för deltagarens bästa, säger hon.

Samarbete ger framgång

Många deltagare kommer tillbaka till Hermods City efter att de avslutat sina studier.
– Det händer absolut att de kommer hit och berättar att de fått jobb eller börjat studera. Det är det som driver mig i mitt jobb, att få vara med om och stötta deras utveckling och se när de når sina mål.

Shabnam Amiri har bara jobbat som SFI-lärare i knappt tre år och att hon redan fått utmärkelsen Årets SFI-lärare har hon fortfarande inte riktigt förstått.

– Det är jättekul att bli uppmärksammad men det här är inget jag åstadkommit ensam. Jag har ett fantastiskt arbetslag och en bra chef som alltid stöttar oss. Vi har en bra stämning här vilket också smittar av sig på resultaten, säger hon.