Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hur fungerar Yrkessvenska?

Så här fungerar Yrkessvenska

Yrkessvenska läser du tillsammans med våra handledare och andra deltagare.  Det är Arbetsförmedlingen som ger uppdraget att bedriva utbildningen till Coachning & Utveckling. Hermods utför sedan utbildningen som underleverantör till Coachning & Utveckling.

Beslutet om du får ta del av tjänsten eller ej, ligger hos Arbetsförmedlingen och för att kunna delta måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Vill du delta i Yrkessvenska hos oss på Hermods men du är inte inskriven måste du börja med att skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Det gör du via Arbetsförmedlingens hemsida. Därefter ska du berätta att du vill delta i Yrkessvenska på Hermods. En arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen tar därefter beslutet och du kan påbörja dina studier!