Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vad kan Yrkessvenska göra för dig?

Utbildning som hjälper dig med svenskan


Yrkessvenska består av två delar:

  • Del A. Yrkessvenska förberedelse inför en arbetsmarknadsutbildning alternativt en praktik
  • Del B. Yrkessvenska i kombination med en arbetsmarknadsutbildning alternativt praktik.

Dina behov styr hur utbildningen anpassas till dig. Anpassningen görs tillsammans med företaget där du ska göra din praktik eller med Arbetsförmedlingen.  

Det är fullt möjligt att kombinera den praktiska utbildningen som du genomför på en arbetsplats med dina teoretiska studier för att få en bra kombination av språk- och miljöträning. När du praktiserar på en arbetsplats får du chans att använda dina kunskaper i svenska i praktiken.  Läsförståelse, hörförståelse tillsammans med samtal och en skriftlig text ligger till grund för bedömningen av dina kunskaper. 

Tjänsten utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Hermods utför den som underleverantör till Coachning & Utveckling. För att kunna delta i  Yrkessvenska måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen.