Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sfi persiska

Hermods SFI یاری دهنده شما در این راه جدید

هرمُدس یکی از قدیمی‌ترین  موسسه های آموزشی ‌در سوئد می‌باشد. ما بیش از ۴ میلیون نفر را از سال ۱۹۸۹ به این سو آموزش داده‌ایم. شرکت در دوره‌های آموزش زبان سوئدی  برای مهاجران نزد هرمُدس بهترین و مناسب ترین شیوه برای یادگیری این زبان است. آموزش شما از سطحی آغاز می شود که مناسب سطح آگاهی شما از زبان سوئدی است و زمانی که آموزش زبان شما به پایان می‌رسد می‌توانید در سوئد جویای کار شوید و یا اینکه به تحصیلات خود ادامه دهید. در آموزشگاه‌های هرمُدس آموزگاران علاقه‌مند و صلاحیت‌دار به امر آموزش اشتغال دارند و در کار خود از تکنیک‌های مدرن و شیوه‌های آموزشی تازه استفاده می‌کنند. از هر پنج دانش‌آموز، چهار تن دوره‌های آموزش زبان سوئدی‌درآموزشگاه‌های هرمُدس را برای مهاجران توصیه می‌کنند!  

در مناطق زیر می‌توانید در آمورشگاه های هرمُدس برای آموزش زبان سوئدی برای

مهاجران شروع به تحصیل کنید: 

 

به شما که در آموزشگاه‌های ما ثبت‌نام می‌ کنید خوش‌آمد می‌گوییم!


ثبت نام برای شرکت در دوره‌های آموزش زبان سوئدی آموزشگاه‌های هرمُدس برای مهاجران از طریق کمون شما صورت می‌گیرد. با مسئول "اس اف ای"( آموزش زبان سوئدی برای مهاجران) در کمون خود تماس بگیرید تا به شما در تقاضای ثبت‌نام‌تان کمک نماید.

اگر پرسشی دارید با "یلنا ولیوکویچ
sfi.admin(at)hermods.se تماس بگیرید.