Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sfi somaliska

Hermods SFI – Dariiqa caawimadaada

 

Hermods waxa weeye mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee waxbarashada. Waxaanu wax barney ilaa 4 milyan qof ilaa iyo 1898. Way sugan tahay in Hermods wax laga barto. Waxaad qaadanaysaa waxbarashda heerkaaga ku salaysan, markaad dhameyso ayaad shaqo ka raadsan karta Iswiidhan ama waxbarashadaada sii wadan kartaa. Waxa ka shaqeeya Hermond bareyaal wax daneeya oo ogolaansho u haysta dhigista SFI-ga kuwaas oo ku barii doona af-iswiidhishka iyagoo adeegsan doona tignoolajiyada casriga ah iyo macluumaadka cusub.

5 tii ardeyba 4 ayaa kuu soo jeedinaaya Hermods SFI!

 

Goobahan hoosta ku dhigan ayaad ku dhigan kartaa SFI på Hermods:
 

 

 

Dalabkaaga kula soo dhawowo!

Waxaad Hermods SFI ka dalbanaysaa kamuunkaaga. Si ay dalabka kaaga caawiyaan la xidhiidh cida kamuunkaaga masuulka ka ah SFI-ga.

Miyaad wax su’aaalo ah qabtaa?

sfi.admin(at)hermods.se, 08-619 35 34