Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Få yrkeserfarenhet under utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår när du läser en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Du har då möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper på ett företag. 

Praktikplatserna kontrolleras så att de uppfyller Hermods kvalitativa krav på en praktikplats.