Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Lär dig nya kunskaper på en arbetsplats

Arbetsplatsförlagt lärande innebär att en del av yrkesutbildningen sker hos en arbetsgivare, där du får använda dina nya kunskaper och lära dig saker på plats.

I barn- och fritidsutbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande) om 150 poäng i kursen Pedagogiskt ledarskap. Beroende på vilken inriktning du studerar så ingår ytterligare 150 p APL i kurserna Pedagogiskt arbete eller Socialt arbete.