Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Bygg och måleri

Ett eftertraktat yrke

Vill du utbilda dig inom ett framtidsyrke och bli eftertraktad på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning? Då ska du läsa någon av våra gymna­siala yrkesutbildningar som ger dig arbetslivserfarenhet under tiden som du utbildar dig! 

Bygg och måleri

Framtiden ser ljus ut för dig som väljer att utbilda dig till målare. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att det finns för få utbildade målare i förhållande till antalet arbetstillfällen och att det kommer att vara ett efterfrågat yrke även i framtiden. Det innebär att det finns mycket goda chanser till anställning direkt efter att du är klar med din utbildning. 

Som målare arbetar du med att skapa trivsamma miljöer för människor i deras arbete, hem och fritid. Du arbetar i varierande miljöer i alla delar av samhället, i allt från skolor till industrier, sjukhus och kontorslokaler. Med färg, pensel och roller arbetar du aktivt och den ena arbetsdagen är sällan den andra lik. Sommar innebär en hel del utomhusarbete medan vintertid vanligtvis innebär arbete inomhus. 

För att trivas som målare är det bra om du har ett praktiskt handlag och kan arbeta självständigt. Det är även nyttigt att vara en social och öppen person som gillar att umgås med kollegor och träffa kunder och fastighetsägare.

Målare - lärling

Vi erbjuder flera olika lärlingsutbildningar inom bygg och måleri. Utbildningen inom bygg och måleri är en grundutbildning där du lär dig grunderna som behövs inom yrket.

Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställ­ning. Efter avslutad utbildning och lärlingsanställning kan du få ett yrkesbevis genom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).

Vi erbjuder även andra yrkesutbildningar inom bygg och måleri

Studier

Våra yrkesutbildningar inom bygg och måleri startar flera gånger om året. Du läser teoretiska studier i klassrum och praktiska studier i bygghallen samt via arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL innebär att en del av utbildningen sker direkt hos ett företag på en arbetsplats där du har en handledare på företaget som hjälper dig. Genom att erbjuda utbildningar med närhet till näringslivet ökar chanserna för att få jobb direkt efter att utbildningen är avslutad. 

För att kunna fokusera på studierna och inte behöva vara orolig för att din privatekonomi ska lida under utbildningstiden är utbildningen till målare CSN-berättigad. För att läsa mer om hur du ansöker om studiestöd och studiemedel, besök CSNs hemsida.