Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Praktisera yrket på riktigt

I den gymnasiala yrkesutbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär att en del av utbildningen sker hos en arbetsgivare, där du får använda dina nya kunskaper och lära dig saker på plats. 

Du söker din praktikplats med stöd av vår praktiksam­ordnare. Alla våra praktikplatser kvalitetssäkras av Hermods.