Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Tanya Berbyuk

Tanya Berbyuk, lärare på Hermods Vuxenutbildning
i Stockholm

Tanya är lärare inom gymnasial vuxenutbildning (Komvux) på Hermods och undervisar i ämnet Engelska, i kurserna Engelska 5 och Engelska 6. På Hermods gör Tanya skillnad i människors liv och framtid!

Som skola är Hermods en trygg och välrenommerad skola. Vår målsättning är och har alltid varit att sätta elevens behov i första hand. Vi är flexibla och gör allt för att anpassa vår undervisning efter elevens förutsättningar och behov.

 Hur är det att vara lärare på Hermods?

Jag känner att det är väldigt givande och jag får väldigt mycket tillbaka av att vara lärare på Hermods, jag får mycket uppskattning av mina elever. På Hermods känner jag mig sedd och lyssnad på, och jag ser resultat av mitt arbete.

Kurserna som jag undervisar i är på 10 veckor, det kan tyckas vara en kort tid, men det händer mycket på 10 veckor! Som lärare måste du lära känna eleverna och åstadkomma resultat på kort tid. För mig blir det lite som en ständig tävling med mig själv – vad kan jag åstadkomma under den här kursen? Hur kan jag göra min undervisning bättre hela tiden? 

Det är väldigt roligt att jobba med vuxna människor, de berättar gärna om sina livserfarenheter. Att undervisa vuxna berikar mig och jag lär mig mycket av eleverna vilket gör att jag får mycket tillbaka av mitt arbete.

Vad tycker du att ditt jobb som lärare på Hermods ger dig?

På mitt jobb känner jag verkligen att jag gör skillnad i människors liv. Mina elever kommer vidare i sina liv och till ett nästa steg i sin karriär. Jag hjälper eleverna inte bara med ämnet utan även med att komma in i det svenska samhället, de som är nya i Sverige. Där har jag själv erfarenheter som jag kan dela med mig av från när jag flyttade hit för 16 år sedan, hur viktigt det är att man känner sig hemma i det samhället man lever i.

Jag känner också att jag utvecklas mer och mer som lärare på Hermods. Jag utvärderar och förbättrar mina undervisningsmetoder regelbundet och får feedback på dessa från elever, kollegor och ledningen. Jag ser till att alltid ta chansen till all möjlig kompetensutveckling inom min profession.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

På Hermods är varje dag inte den andra lik, det är det som är det fina med Komvux! Som lärare har du din struktur med lektioner i klassrum samt distanskurser, men varje dag bär med sig både planerade och oplanerade möten som utvecklar mig både som lärare och som person. Regelbundet har vi pedagogiska träffar där kollegialt lärande står i fokus, dessa träffar ger mig mycket känsla av gemenskap. Vi har tillsammans ansvar för vårt viktiga uppdrag.

Hur ser relationen ut med dina elever?

För mig som pedagog är relationen väldigt viktig. Eftersom vuxenutbildning är en frivillig utbildningsform kan vi inte på något sätt ”tvinga” eleverna att komma till lektionerna eller handledningspassen. Därför är det av största vikt att skapa ett bra arbetsklimat och få eleverna att komma på mina lektioner. Jag kan stolt säga att mina klassrumselever har en fantastiskt hög närvaro! Jag ser till att ha en bra balans mellan de tydliga undervisningsmålen jag har och elevernas möjlighet till att påverka lektionsinnehållet, det är viktigt att främja delaktighet.
Jag tycker också att det är mycket värdefullt att eleverna bygger en relation med varandra. På mina lektioner sitter vi alltid i en cirkel, alla kan varandras namn, jag uppmuntrar dem till att samarbeta och hjälpa varandra med kursen.

Hur tycker du att Hermods är som skola?

Som skola är Hermods en trygg och välrenommerad skola. Vår målsättning är och har alltid varit att sätta elevens behov i första hand. Vi är flexibla och gör allt för att anpassa vår undervisning efter elevens förutsättningar och behov. Det är också därför vi erbjuder distansupplägg av högsta kvalitét, för elever som inte har möjlighet att delta i en kurs i klassrum. Som elev kan man alltid räkna med god och tydlig kommunikation med oss lärare när man söker till Hermods. Vi har också otroligt kompetenta studieledare (administration) som är mycket viktiga för vår verksamhet, elever får mycket hjälp där också.

Hur tycker du att Hermods är som arbetsplats?

Som arbetsplats är Hermods en trygg och varm arbetsplats. Vi ser till att samarbeta med varandra. Jag älskar verkligen mitt jobb och är så tacksam för att jag får chansen att vara en del av ett så stort företag!

Jag, som lärare på vuxenutbildning, har vid ett antal tillfällen arbetat med vår avdelning Stöd och Matchning, en tjänst som Hermods erbjuder till arbetssökande. Det har varit ett mycket givande samarbete! Jag har också besökt Hermods yrkesskola i Bromma flera gånger, i samband med att jag var VFU-handledare åt en lärarstudent vid Stockholms Universitet. Alla våra olika enheter är inte främlingar, vi är samarbetspartners och jobbar mot samma mål. Vi har alla en gemensam vision - att hjälpa våra elever att nå sina mål och ta steget till ett bättre liv.

Har man som lärare valt att jobba inom vuxenutbildning ska man vara beredd på förändringar, eftersom det är den värld vi lever i. Man måste se den dynamiska arbetsmiljön som en möjlighet till att utvecklas, och inte som ett stressmoment.

Varför ska man vara lärare på Hermods?

Om man brinner för att arbeta med vuxna, vill ha en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö, då kommer man att trivas på Hermods. Alla arbetsverktygen som jag har kommit i kontakt med på Hermods är av en otroligt hög kvalitét (t ex vår utbildningsplattform Novo), och som lärare kan man alltid kommunicera med skaparna bakom dessa verktyg, så att man kan tillsammans göra dem ännu bättre.

Eleverna man träffar visar enormt mycket tacksamhet och uppskattning till dig som lärare. Man ser verkligen att eleverna kommer att komma ihåg dig, att du gör skillnad i både deras vardag och liv.

Jag känner verkligen att varje dag som jag jobbar på Hermods resulterar i att många människor går vidare från ett yrke till ett annat, från en identitet till en annan, och det är en fantastisk process att driva!