Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Inköp och logistik

Ta hand om nya och befintliga kunder

Läs någon av våra populära yrkesutbildningar inom inköp och logistik. Inköp och logistik omfattar många olika områden, vilket innebär att beroende på vad du väljer för inriktning på din utbildning så kan du välja bland flera olika branscher att arbeta inom. 

Yrkesutbildningen studerar du på distans eller i klassrum, något som gör det möjligt för dig att arbeta parallellt med dina studier.

Prov

Varje kurs som ingår i yrkesutbildningen avslutas med en muntlig examination eller en obligatorisk slutskrivning som genomförs i våra lokaler. VIlket upplägg som gäller för dig beror på vilken kommun du bor i då det är kommunens upplägg som gäller. För att få veta vilken typ av slutexamination som gäller för dig kan du kontakta vuxenutbildningen i din kommun. Deras kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida.

Betyg och diplom

Din lärare utfärdar ett betyg efter varje slutförd kurs. Därefter skickas betyget till din hemkommun och du kan beställa ut det därifrån. När du slutfört hela yrkesutbildningen så utfärdar Hermods ett diplom som ett ytterligare bevis på din kompetens.