Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Jobbtorg yrke

Jobbtorg yrke

Är du arbetslös och inskriven vid Jobbtorg Stockholm (Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning) kan du få ta del av en kortare utbildning för ett yrke hos Hermods. Jobbtorg yrke hos Hermods innebär att du tar del av kurser och praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärande) för ett specifikt yrke. Utbildningen är på max 16 veckor. Syftet med utbildningen är att du ska få det som behövs för att bli anställd inom yrket.

Att studera Jobbtorg yrke på Hermods 

Hermods har utbildningar inom flera yrken och områden: administration, bygg, företagande, försäljning, handel, städning. Du studerar i klassrum på dagtid hos Hermods. En del av utbildningen sker som praktik ute på företag.

Ansökan

Jobbtorg Stockholm bestämmer om du får påbörja utbildningen via Hermods. Kontakta din jobbcoach på Jobbtorg Stockholm.

Kontakta Hermods för mer information om Jobbtorg yrke:
Christina Liljeqvist
Telefon: 010-619 35 16
E-post: christina.liljeqvist@hermods.se