Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning på Hermods

Hermods erbjuder lärlingsutbildningar inom flera olika områden. Utbildningarna kombinerar teori och praktik vilket gör dig snabbt rustad för arbetslivet.

Minst 70 % av Hermods lärlingsutbildningar är förlagda på en arbetsplats där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Din lärare följer kontinuerligt upp din kunskapsutveckling och säkerställer att den följer utbildningens mål. Vissa praktiska och teoretiska moment genomförs på Hermods skola. Målet med utbildningen är att du erhåller den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar. Efter avslutad utbildning är det flera av de studerande som blir erbjudna jobb på företaget där de gått som lärling.

lärlingsprogrammet barn och fritid.

Lärling Barn och fritid

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av att pedagogiskt vägleda barn, unga och vuxna? Då ska du läsa vår lärlingsutbildning inom barn och fritid!

En kvinna på lärlingsutbildningen bygg och måleri.

Lärling Bygg, måleri och fastighet

Är din dröm att jobba inom bygg, måleri eller fastighet? Då ska du läsa någon av våra lärlingsutbildningar inom bygg, måleri eller fastighet. Efter det är dina chanser till jobb stora!

Lärlingsutbildning inom Vård och omsorg.

Lärling Vård och omsorg

Är du intresserad av vård, omsorg, medicin och etik? Vill du lära dig mer inom vård och omsorg? Då ska du läsa en lärlingsutbildning till undersköterska!