Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Praktisera yrket på riktigt

När du studerar en yrkesutbildning på gymnasial nivå så ingår det arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du gör en del av utbildningen på ett företag där du får använda dina nya kunskaper praktiskt på en arbetsplats. 

Via en praktiksamordnare kan du få stöd att söka en praktikplats. Hermods kvalitetssäkrar alla praktikplatser.