Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Undersköterska

Undersköterska inom vård och omsorg

Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av vård, omsorg, medicin, etik och liknande frågor? Arbetar du, eller har du arbetat, inom vården och vill lära dig mer? Då ska du läsa vår yrkesutbildning till undersköterska!

Utbilda dig till undersköterska

Samtliga undersköterska utbildningar ger dig goda kunskaper inom vård- och omsorgsområdet och förbereder dig för arbetslivet. Efter att du läst en yrkesutbildning inom vård och omsorg på Hermods kan du bli: 

Undersköterska inriktning sjukvård

För dig som vill arbeta inom akutsjukvården, på vårdavdelning eller på vårdcentral. Det finns också möjlighet att arbeta som personlig assistent för brukare som är i behov av medicinsk omvårdnad.

Undersköterska inriktning funktionsnedsättning

Ger dig kompetens för att arbeta som personlig assistent i brukarens vardag eller som stödassistent för en individ på ett boende. Målet är att ge stöttning för att brukaren ska ha en meningsfull vardag med ökad självständighet och en större delaktighet i samhället.

Undersköterska inriktning psykiatri

Ger dig förutsättningarna för att arbeta inom psykiatrin eller som boendestödjare. Psykiatrisk omvårdnadsarbete för att ge patienterna verktygen för att klara sin vardag.

Undersköterska inriktning äldreomsorg

För dig som vill arbeta inom hemtjänsten eller på ett särskilt boende för äldre människor. I arbetet ger du de äldre stöd i varierande omfattning för att de ska klara av sin vardag och sitt välmående.

Undersköterska - stort behov av utbildad vårdpersonal

Att välja ett vårdyrke är ett tryggt och säkert val. SKL:s rekryteringsprognos uppskattar att
129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor kommer att behöva rekryteras till 2022. Arbetsgivare vill anställa utbildad personal och vår utbildning ger dig jobb!

Har du arbetat och har erfarenhet inom vården sedan tidigare men inte någon formell undersköterska utbildning inom området finns möjlighet till validering. En validering inom vård och omsorg innebär att dina tidigare kunskaper testas så att du inte ska behöva läsa de kurser och ämnen som du redan kan. Denna process finns till för att skynda på utbildningsprocessen så att du snabbare kan nå dina mål. Har du kunskaper som undersköterska sedan tidigare, kontakta oss innan utbildningsstart.