Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Lär dig arbeta inom vården på plats

Arbetsplatsförlagt lärande innebär att en del av utbildningen sker hos en arbetsgivare, där du får använda dina nya kunskaper och lära dig saker på plats.

I vård- och omsorgsutbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) om 200 poäng i kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Beroende på vilken inriktning du studerar så ingår ytterligare 100 p APL i kurserna Akutsjukvård, Psykiatri 2, Äldres hälsa och livskvalitet eller Specialpedagogik 2.