Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Vad är vård och omsorg och hur fungerar det?

Bli eftertraktad på arbetsmarknaden

Utbildningar inom vård och omsorg ger dig kunskaper och kompetens att arbeta som undersköterska. Under din utbildning till undersköterska väljer du en inriktning som du vill fördjupa dig inom. Vi har inriktningarna; sjukvård, äldreomsorg, funktionsnedsättning och psykiatri. Dina möjligheter till jobb är mycket stora efter utbildningen. Du blir helt enkelt eftertraktad på arbetsmarknaden!

Bevis på dina kunskaper - validering

Har du sedan tidigare betyg i kurser inom vård och omsorg och vill få bevis på dina kunskaper från de olika yrkena i arbetslivet? Ta kontakt med oss innan kursstart i så fall så hjälper vi dig.

Prov

Kurserna inom vård och omsorg avslutas alltid med en muntlig examination. Du har även under utbildningens gång uppgifter som ska lämnas in till din lärare.

Betyg och diplom

Efter varje slutförd kurs får du ett betyg utfärdat av din lärare. Betyget skickas till din hemkommun varifrån du sedan beställer betyget. När du har läst klart hela din yrkesutbildning får du även ett diplom av Hermods som bevis på din kompetens.