Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Antagning

Antagningsbesked

När ansökningsperioden är slut behandlas alla ansökningar som har kommit in av våra utbildningsledare. De gör en bedömning av varje enskild ansökan. Under den här perioden är det viktigt att du då och då går in i antagningssystemet och läser din mail så att du inte missar viktig information om din ansökan.

Antagning via urval

Har det skett ett urval summeras alla dina poäng från urvalet och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande blir placerade på reservplats. Direkt när antagningen är slutförd får du besked om du är antagen eller ej eller om du har fått en reservplats. Antagningsbeskedet kommer vanligtvis i början av sommaren. 

Om du blir antagen till utbildningen ska du så snart som möjligt svara på om du vill ha din plats på utbildningen eller inte så att eventuella reserver kan meddelas. 

Frågor gällande ansökan och antagning?

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@hermods.se eller på 019-100 080