Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Behörighet

Förkunskaper och behörighet

För att studera en yrkeshögskoleutbildning krävs vanligtvis grundläggande behörighet. För vissa utbildningar krävs, utöver grundläggande behörighet, även särskilda förkunskaper i form av specifika kurser eller yrkeserfarenhetet. För att du ska kunna bli antagen till en av våra yrkeshögskoleutbildningar måste du uppfylla de behörighetskrav som gäller för den specifika utbildningen. Under respektive utbildningar kan du läsa mer om vilka förkunskapskrav som behövs. I din ansökan skickar du in intyg och betyg som styrker dina förkunskaper. När vi tagit emot din ansökan så kontrollerar våra utbildningsledare om du är behörig eller om du saknar något behörighetskrav.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Särskilda förkunskaper

Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs för varje utbildning finns under respektive utbildningssida. De särskilda förkunskapskraven består vanligtvis av specifika kurser från ett gymnasieprogram eller relevant arbetslivserfarenhet.

Saknar du behörighet? 

Uppfyller du inte de formella antagningskraven men tror att du kan tillgodogöra dig utbildningen ändå, kan du bli antagen på reell kompetens. Reell kompetens betyder att du har motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskravet, exempelvis genom arbetslivserfarenhet, liknande kurs eller andra relevanta kunskaper. Din reella kompetens styrker du genom dokumentation såsom betyg eller intyg. 

Skulle du sakna den särskilda behörigheten som behövs för att söka en utbildning, erbjuder vi till vissa av våra YH-utbildningar en preparandkurs som ger dig chans att få den särskilda behörigheten. Läs mer om våra preparandkurser här.