Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Urval

Hur görs urvalet?

Är det fler behöriga sökande än antalet platser så sker ett urval. Urvalet påbörjas vanligtvis efter att ansökningstiden har gått ut. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Delmomenten i urvalet poängsätts. För många av våra utbildningar får du poäng för dina gymnasiebetyg och/eller eventuell arbetslivserfarenhet. Ibland ingår en intervju som poängsätts där du kommer till oss på skolan och ibland sker ett skriftligt test där vi mäter de delar som är relevant för utbildningen.