Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hermods Yrkeshögskola Byggutbildningar

Läs mer

YH-utbildning bygg och anläggning

Att arbeta inom bygg och anläggning innebär att du är med och bygger Sveriges framtida bostäder, fabriker, vägar eller järnvägar. Du arbetar i något av byggprocessens olika skeenden beroende på vilken inriktning du väljer och du arbetar ofta med tunga maskiner och avancerad utrustning. Branschen behöver fler kunniga personer och framförallt kvinnor. Den här branschen passar dig som tycker om problemlösning och att arbeta i projektform. Just nu sker det stora infrastruktursatsningar, nyproduktionsarbeten och ombyggnationer i hela Sverige vilket gör att byggbranschen är en stabil bransch framöver som erbjuder varierande arbetsområden. 

Hermods Yrkeshögskola erbjuder tre utbildningar inom bygg och anläggning där du kan välja att specialisera dig på infrastruktur, byggproduktion eller ROT-arbeten.  

Stark koppling till näringslivet

Till alla våra utbildningar finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer. Den nära kopplingen till näringslivet är anledningen till att så många får jobb efter examen. Här är några av de företag vi samarbetar med kring våra byggutbildningar: PEAB, ÅF, Serneke, SVEAB samt M3Bygg

Våra yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat Lärande i arbete (LIA). Många ser LIA-perioden som den största fördelen med en yrkeshögskoleutbildning eftersom att du får arbetslivserfarenhet från branschen och får in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. För många blir det även första arbetsplatsen efter avklarad utbildning. 

Anläggningsingenjör - Infrastruktur

Utbilda dig till anläggningsingenjör och var med och bygg Sverige. Som anläggningsingenjör arbetar du med att planera och driva framtida bostads- och infrastruktursatsningar.

Byggnadsingenjör - Produktion

Vill du arbeta som nyckelperson i byggprojekt? Som byggnadsingenjör har du en koordinerande roll och ser till så att arkitektens idéer blir till verklighet.

Byggnadsingenjör - ROT

Som byggnadsingenjör inom ROT har du rätt kompetens för att utföra byggnadsvård och underhåll på äldre byggnationer. Just nu finns ett stort behov av personal inom byggbranschen med kunskap inom ROT.