Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Utbildningar inom bygg och anläggning

Läs mer

Att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen innebär att du är med och bygger Sveriges framtida bostäder, industrier, vägar och broar. Du arbetar i något av byggprocessens olika skeenden beroende på vilken inriktning du väljer och du arbetar ofta med tunga maskiner och avancerad utrustning. Branschen behöver fler kunniga personer och framförallt kvinnor. Den här branschen passar dig som tycker om problemlösning och att arbeta i projektform. Just nu sker det stora infrastruktursatsningar, nyproduktionsarbeten och ombyggnationer i hela Sverige vilket gör att byggbranschen är en stabil bransch framöver som erbjuder varierande arbetsområden. 

Stark koppling till näringslivet

Till alla våra utbildningar finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer. Den nära kopplingen till näringslivet är anledningen till att så många får jobb efter examen. Här är några av de företag vi samarbetar med kring våra byggutbildningar: PEAB, AFRY, Serneke, SVEAB samt M3Bygg.

Byggnadsingenjör - Produktion

Vill du arbeta som nyckelperson i byggprojekt? Som byggnadsingenjör har du en koordinerande roll och ser till så att arkitektens idéer blir till verklighet.

Byggnadsingenjör - ROT

Som byggnadsingenjör inom ROT har du rätt kompetens för att utföra byggnadsvård och underhåll på äldre byggnationer. Just nu finns ett stort behov av personal inom byggbranschen med kunskap inom ROT.

Projektledare inom måleri

Arbetar du som målare och vill avancera? Utbilda dig till projektledare på 1 år.

Anläggningsingenjör - infrastruktur

Som anläggningsingenjör leder du olika infrastruktursprojekt såsom vägarbeten eller broarbeten. Du har en arbetsledande roll och koordinerar arbetet.