Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Erasmus+

EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning. Programmet syftar till att ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Programmet ger Hermods Yrkeshögskola möjlighet att söka bidrag för skolutveckling, lärande och kompetensutveckling, både för vår personal och för våra studerande. Bidraget täcker resor, dagligt uppehälle och administrativa kostnader.  

Du som studerande kan med fördel göra din LIA – lärande i arbete – utomlands, vilket bidrar till att du ökar din kompetens och anställningsbarhet. Samt att du får en fantastisk upplevelse och lustfyllt lärande. Läs mer om internationell LIA här.

Kontakta oss för mer information

Hermods Konsortium Koordinator Erasmus+

Amalia Svanberg
Hermods Yrkeshögskola
010-142 13 56
amalia.svanberg@hermods.se