Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

För företag

Var med och påverka din bransch 

Gemensamt för alla Hermods YH-utbildningar är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare. Utbildningarna är anpassade efter era behov och krav för att ge de studerande de bästa förutsättningarna för sitt kommande arbetsliv. 

Som företag är du välkommen att ge oss din input på vad du tycker vi behöver utbilda inom. Saknar du exempelvis kompetens inom ett specifikt område? Anser du att det råder stor brist på personal med rätt kompetens?

Tillsammans med er från branschen som vet hur arbetsmarknaden ser ut, skräddarsyr vi utbildningar som ger våra studerande rätt och aktuell kompetens. Att YH-utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande anledning till att så många av de studerande på våra yrkeshögskolor får arbete efter utbildningen.