Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vill du engagera dig i Sveriges mest effektiva utbildningsform?

Det finns många fördelar med att engagera sig i YH. Nedan listar vi på vilka olika sätt ni som företag kan samarbeta med oss.

För företag

Engagera dig i YH

Det finns många fördelar med att engagera sig i yrkeshögskolan som är en Sveriges mest effektiva utbildningsform. Som företag kan ni medverka vid framtagning av nya utbildningar inom er bransch eller engagera er i existerande utbildningar. Gemensamt för alla Hermods yrkeshögskoleutbildningar är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare. Utbildningarna är anpassade efter era behov och krav för att ge de studerande de bästa förutsättningarna för sitt kommande arbetsliv. Tillsammans med er från branschen som vet hur behovet på arbetsmarknaden ser ut, skräddarsyr vi utbildningar som ger våra studerande rätt och aktuell kompetens. Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande anledning till att så många av de studerande på våra yrkeshögskolor får arbete efter utbildningen.

Var med och ta fram framtidens utbildningar

Som företag kan ni medverka vid framtagning av nya utbildningar inom ert yrkesområde genom att ge oss input på vad ni tycker att vi behöver utbilda inom och vilka kompetenser som efterfrågas inom er bransch. På så sätt kan ni säkra att det utbildas personal med rätt kompetens för framtiden. 

Påverka morgondagens arbetskraft

Alla våra utbildningar styrs av en ledningsgrupp bestående av näringslivsrepresentanter. Som ledningsgruppsrepresentant är ni med och påverkar vad våra studerande ska lära sig och hur utbildningen ska utformas. Det ger er en möjlighet att forma de studerande utefter arbetsmarknadens behov. 

Effektiv rekrytering

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är praktiskt lagda och innehåller en eller flera LIA-perioder (Lärande i arbete). Som företag kan ni ta emot LIA-studerande som utför en del av sin utbildning på er arbetsplats. LIA-perioderna är ett ypperligt tillfälle att lära känna och testa de studerande för en eventuell anställning. Som företag kan ni lära upp den studerande i era system och metoder vilket ger en kortare språngbräda in i arbetet. 

Våra samarbetspartners är nöjda med oss! 

97% av våra företagspartners är nöjda med samarbetet med Hermods Yrkeshögskola och 92% kan rekommendera oss vidare!