Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Bodil Andersson

Bodil Andersson arbetar på Deloitte som Senior Manager. Hon är medlem i ledningsgruppen för YH-utbildning Redovisningsekonom i Östersund. 

På vilket sätt är du och ditt företag engagerade i utbildningen?

Vi är en av initiativtagarna till utbildningen och har tillsammans med andra företag i Östersund utvecklat och format utbildningens innehåll. Vi är även med som representant i utbildningens ledningsgrupp och medverkar både som gästföreläsare i vissa kurser och tar emot studerande på deras LIA.

Bodil Svensson

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden? 

Bara vi på Deloitte i Östersund har ett rekryteringsbehov på 10-15 redovisningsekonomer per år under de närmaste fem åren, vilket avser både tillväxt- och ersättningsrekryteringar. Även andra företag i regioner har motsvarande behov. Östersund med omnejd är helt enkelt en expansiv region inom ekonomi- och redovisningsbranschen. 

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som ditt och andra företag har?

När vi och andra företag tog fram innehållet i utbildningen utgick vi efter våra egna kompetenskrav på redovisningsekonomer. Vi vill skapa en utbildning som ger den teoretiska grund som krävs, men framförallt har ett praktiskt innehåll, för att du som studerande ska lära dig den verklighet som du sedan kommer att möta som redovisningskonsult. 

Teknik och system, kommunikationsförmåga och social kompetens är tre hörnstenar i utbildningen. Som redovisningsekonom arbetar du hela tiden mot kunder antingen externa eller interna. Du måste kunna samarbeta och förklara olika ekonomiska samband för en ”icke-ekonom”

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Ta tillvara på tiden, satsa på utbildningen och var nyfiken. Bygg nätverk när du är på LIA och försök att lära dig så mycket som möjligt. Excel är ett av redovisningsekonomens viktigaste verktyg. Använd det så mycket som möjligt. Vid de flesta anställningar krävs en god vana inom just Excel. Ge feedback till Hermods som utbildningsanordnare och var inte rädd för att ge synpunkter. Glöm inte att utbildningen är till för dig som studerande.

Vilka fördelar ser du med att gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Med den praktiska inriktning som yrkeshögskoleutbildningar har blir du som YH-studerande mer snabbstartad. Ekonomer från yrkeshögskolan och högskoleekonomer kompletterar varandra men vill du ha en kortare och inte så akademisk utbildning så skulle jag råda dig att välja YH.  Bara efter två års studier har du fått en bra och konkurrenskraftig yrkesutbildning.