Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Britt-Marie Lidemyr

Avd.-chef. Vuxenpsykiatrin Öst Landstinget Blekinge. Medlem i ledningsgruppen för YH-utbildningen Skötare inom psykiatri.

Studerande från denna utbildning är välutbildade med bred kompetens inom psykiatri. Vi har ett behov av skötare som har denna kompetens. Så vi ser fram emot starten på YH-utbildningen nu under hösten 2014, för det ger oss färdigutbildade skötare redan till 2016.

På vilket sätt är du och din arbetsplats engagerad i utbildningen?

Vi är engagerade på flera sätt i utbildningen.  Jag själv sitter med i ledningsgruppen och vår verksamhet har även haft föreläsningar samt har jag varit examinator i slutet av utbildningen. Dessutom har vi sett fram emot att ta emot studerande vid studiebesök i sin utbildning. Vi har även varit engagerade under LIA-perioderna och haft positiv erfarenhet av studerande. Vi är intresserade de studerande i deras lärande och förmedla från arbetslivet. Britt-Marie Lidemyr

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden? 

Studerande från denna utbildning är välutbildade med bred kompetens inom psykiatri. Vi har ett behov av skötare som har denna kompetens. Så vi ser fram emot starten på YH-utbildningen nu under hösten 2014, för det ger oss färdigutbildade skötare redan till 2016.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som din och andra arbetsplats har? 

Det är viktigt att studerande får den kompetensen som efterfrågas ute i arbetslivet.  Eftersom vår verksamhet deltagit i utformandet av utbildningen, har vi säkerställt att kompetenskraven stämmer överens med vår verksamhet. 

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Kom ut till verksamhet en så mycket som möjligt under studietiden! Det är viktigt att få praktisk förståelsen från arbetslivet på det man läser i studieböckerna. Studerande är varmt välkomna att kontakta oss för frågor eller diskussioner. 

Vilka fördelar ser du med att gått en yrkeshögskoleutbildning?

Vi anser att en YH-utbildning till skötare inom psykiatrin ger en bra kompetens och studerande som gått utbildningen har goda kunskaper inom psykiatri. Vi ser dessutom det som fördelaktigt att ha långa och sammanhållen LIA-perioder. Därmed är studerande från YH-utbildning har anställningsbar direkt efter examen.