Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jeanet Corvinius

Jeanet Corvinius arbetar som arbetschef på Peab i Stockholm och bedriver byggverksamhet med inriktning mot nybyggnation, om- och tillbyggnader av kommersiella fastigheter och förvaltningsbyggnader inom Stockholm, Uppsala och Gotland.

Vad gör en ledningsgrupp?

– En ledningsgrupp består av personer från arbetslivet, branschföreningar samt skolväsendet och ledningsgruppens uppgift är att se till så att utbildningen följer de krav som Myndigheten för yrkeshögskolan har. Vi är även med och påverkar utbildningens innehåll så att de studerande som går utbildningen får relevant kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi ser till så att utbildningen är aktuell.

Hur ser arbetet ut i praktiken?

– Ledningsgruppen träffas kontinuerligt under utbildningsperioden och ser över eventuella ändringar och förbättringar av utbildningen. Det kan till exempel vara något de studerande inte är nöjda med. Då ser vi över det och kan ändra i utbildningen därefter. En annan uppgift vi har är att gå igenom och godkänna de som klarat av utbildningen och därmed får examen. Det är väldigt roligt då det både är vårt och den studerandes mål. Vi är även ute ibland och träffar klasserna, föreläser i vissa kurser eller erbjuder LIA-plats under LIA-perioderna.

Varför behövs en ledningsgrupp?

– Framförallt för att de studerande ska känna att utbildningen är relevant och att de får den kunskap och erfarenhet som branschen söker. För oss är det viktigt att se till så att utbildningen känns intressant för de studerande och att den anpassas efter vad arbetsmarknaden behöver. Vi är utbildningens koppling till näringslivet

Vad tycker du är bäst med YH?

– Jag tycker att yrkeshögskolan är ett väldigt bra utbildningskoncept. LIA är fantastiskt eftersom de studerande får praktisera sina kunskaper samtidigt som företagen får lära känna personerna. På så sätt blir det mycket lättare att anställa sen.