Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Juhani Heikkilä

Juhani Heikkiläa arbetar som VD på SVEAB Drift & Underhåll AB. Han är medlem i ledningsgruppen för YH-utbildningen Anläggningsingenjör - Infrastruktur i Stockholm.

På vilket sätt är du och ditt företag engagerade i utbildningen?

Jag sitter med i ledningsgruppen för utbildningen och tar emot studerande under deras LIA-perioder. Just nu har vi en LIA-studerande hos oss. 

Juhani Heikkilä

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden? 

Framtiden ser mycket ljus ut för personer som går den här utbildningen. Med tanke på allt som händer i Stockholm såsom byggande av ”Förbifart Stockholm” och andra satsningar, så är det stort behov av arbetsledare inom anläggningsbranschen speciellt i denna region. Även bostadsbyggandet ökar ju nu.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som ditt och andra företag har?

Innehållet stämmer överens mycket bra med våra kompetenskrav. De ämnen som finns med i utbildningen är relevanta och ämnen som en arbetsledare behöver ha med sig när han eller hon ska ut i arbetslivet. Det som jag gillar med utbildningen är att du som studerande sedan tidigare har arbetslivserfarenhet från branschen och därmed vet hur anläggningsbranschen fungerar. Du kan sedan med denna utbildning bygga på med kunskaper inom arbetsledning. 

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Tänk på att det finns en stor framtidsmöjlighet inom väg och anläggning och begränsa dig inte bara till byggbranschen. Med alla de infrastruktursatsningar som görs så är anläggningsbranschen växande och verkligen en framtidsbransch. 

Vilka fördelar ser du med att gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Jag gillar den praktiska inriktningen som finns på en yrkeshögskoleutbildning. Som anläggningsingenjör behöver du vara en praktiker så just denna utbildningsform är som gjuten för denna utbildning.