Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Laila Andersson

Ordförande, Sveriges Pensionärsförbund i Blekinge. Medlem i ledningsgruppen för YH-utbildningen Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre.

Du som studerande får en gedigen utbildning med en fantastisk bredd. Som jag ser det så stämmer innehållet mycket väl med de kompetenskrav som finns för att arbeta med multisjuka äldre.

På vilket sätt är du och din arbetsplats engagerad i utbildningen?

Jag är ordförande för Sveriges Pensionärsförbund i Blekinge och representerar därmed brukarna (även om jag just nu är en frisk brukare). Jag sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden?

Framtidsutsikterna kan inte vara något annat än bra. För tre år sedan gick vi från förbundet ut med att vi måste få in spetskompetens inom geriatrik i sjukvården. Äldre multisjuka kan inte placeras på vilken avdelning som helst utan måste behandlas av personal med denna typ av specialistkunnande.Laila Andersson

Frågan växer. Ju mer man upptäcker behovet ju mer ökar efterfrågan. Undersköterskor har varit en grupp som inte prioriterats när det gäller kompetensutveckling. En ändring håller dock på att ske. Det finns ju samtidigt inget roligare än att fortbilda sig.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som din och andra arbetsplatser har?

Det är en gedigen utbildning med en fantastisk bredd. Som jag ser det så stämmer innehållet mycket väl med de kompetenskrav som finns för att arbeta med multisjuka äldre.

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Att verkligen ta tillvara det som du får lära dig under utbildningen. Studera inte bara teori utan använd det som diskuteras praktiskt. Se till att delta aktivt i diskussioner och våga ta upp positiva men framförallt negativa upplevelser från ditt arbetsliv. Det är i diskussioner och via erfarenhetsutbyte med andra som du lär dig mest. Här är de fysiska träffarna otroligt viktiga.

Vilka fördelar ser du med att gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Högskola ger en allmän bildning medan en yrkeshögskoleutbildning är mer inriktad mot det som du ska arbeta med. Innehållet och upplägget i en YH-utbildning är koncentrerat till det som hör till yrket.