Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Mats Svensson

Projektledare, Tech Network. Ordförande i ledningsgruppen för Underhållstekniker.

Kompetenskraven har förändrats – företagen letar efter ”ingenjörer” som har en bred teknisk kompetens och samtidigt en praktisk inriktning. Denna utbildning ser till att minska det kompetensglapp som finns när det gäller nya tidens praktiska tekniker.

På vilket sätt är du och ditt företag engagerade i utbildningen?

Tech Network är ett företagsnätverk mellan ett antal tillverkningsföretag i regionen. Vi arbetar för att hjälpa våra medlemsföretag att utvecklas och även till att stimulera till att nya företag skapas. Utifrån att våra medlemsföretag tycker att kompetensfrågan är en viktig framtidsfråga så har jag valt att sitta med som ordförande i ledningsgruppen för utbildningen.

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden?

Mats Svensson

 

Framtidsutsikterna är mycket goda för de studerande som tar examen från denna utbildning. Ny teknik, tuffare effektivitetskrav och stora pensionsavgångar skapar ett behov av underhållstekniker med den kompetens som denna utbildning ger.  

Många reparatörer och tekniker går i pension de närmaste åren. Nya krav innebär att dessa måste ersättas med underhållstekniker med en annan och högre kompetens men som samtidigt inte har en alltför teoretisk och akademisk utbildning.  Med denna utbildning får du det som företagen letar efter; en både bred och hög teknisk kompetens tillsammans med ett praktiskt kunnande.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som ditt och andra företag har?

Kompetenskraven har förändrats – företagen letar efter ”ingenjörer” som har en bred teknisk kompetens och samtidigt en praktisk inriktning. Teknikstuderande från högskolan har inte den kunskapen och ofta inte heller viljan att arbeta ”på golvet”.  

Denna utbildning ser till att minska det kompetensglapp som finns när det gäller nya tidens praktiska tekniker.  

Vill du ge några råd till blivan

de studerande på utbildningen?

Var engagerad och satsa verkligen på utbildningen. Tänk på att du har ett eget ansvar för dina studier och för att dina mål med utbildningen kan förverkligas.

Utnyttja och dra nytta av ditt eget kontaktnätverk. Det är bättre att själv kunna påverka var man hamnar än att förlita sig på att någon annan ska leverera LIA-plaster till dig.

Vilka fördelar ser du med 

att ha gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Studerande från yrkeshögskolan har ”lite mer nära till golvet” jämfört med en högskolestuderande. De som kan arbeta praktiskt med tekniken och både vill och vågar ”skita ner sig”.

Tidigare fanns fyraårig teknisk linje som gymnasieutbildning. Tekniker från denna gymnasieutbildning hade en grundkompetens inom teknik och en förståelse för tillverkningsprocessen. Många började på ”golvet” och har sedan kunnat arbeta sig upp på företaget. Idag hittar man många personer med denna gymnasiebakgrund på ledande positioner i tillverknings- och teknikföretag. Yrkeshögskolestuderande fyller samma funktion.