Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Susanne Nordin

Verksamhetschef, Resurs- och kompetensförsörjning, Karlskrona kommun. Medlem i ledningsgruppen och medverkat i utveckling av YH-utbildningen Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre.

I dag är specialistundersköterska ett begrepp och en nischning men imorgon är det en yrkesroll. Just nu finns det inga tjänster som specialistundersköterskor men det kommer inom en snar framtid. De studerande som är först med att ta examen från denna utbildning kommer att vara pionjärer.

På vilket sätt är du och din arbetsplats engagerad i utbildningen?

Vi sitter med som representant i ledningsgruppen för utbildningen. Vi har även medverkat i utveckling av utbildningen då vi har fått komma med input gällande vilka kompetensbehov vi har idag och vad vi behöver i framtiden. Detta har sedan återspeglats i utbildningsplanen. Vi har ett stort engagemang för utbildningen då vi verkligen har behov av den specialistkompetens som utbildningen ger.Susanne Nordin

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden?

Jag ser framtidsutsikterna som mycket goda. I dag är specialistundersköterska ett begrepp och en nischning men imorgon är det en yrkesroll. Just nu finns det inga tjänster som specialistundersköterskor men det kommer inom en snar framtid. De studerande som är först med att ta examen från denna utbildning kommer att vara pionjärer.

Arbetsgivarna söker mer och mer specialistkunnande. De allmänna generalisterna är utdöende; nu krävs specifikt kunnande där de olika specialisterna kompletterar varandra.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som din och andra arbetsplats har?

Vi är mer än nöjda med det slutgiltiga innehållet i utbildningen. Vi har haft ett kanonbra samarbete med Hermods vid utveckling av utbildningen och verkligen fått gehör för våra önskemål gällande innehållet. Utbildningen har verkligen träffat rätt när det gäller den kompetens som vi behöver.

Viktigt för oss som arbetsgivare är att den enskilda studerande får sådan kompetens att han/hon kan arbeta självständigt. Att han/hon kan göra egna värderingar och ta egna beslut i vardagen. Vi ser att du som studerande får detta genom denna utbildning.  

Vår verksamhet, våra politiker, socialstyrelsen, alla är eniga – detta är ett prioriterat område inom vården. Därför är det viktigt att få till stånd en sådan komplett utbildning inom multisjukdom som denna är. Utbildningen överensstämmer även helt med satsningen inom Omvårdnadslyftet. Denna specialistutbildning blir en påbyggnad på de kurser som finns inom omvårdnadslyftet och ger en naturlig övergång.  

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Ta ansvar för dina studier och tänk till om du verkligen vill arbeta inom detta område. När du är klar se till att du får använda din nya kompetens. Propsa till och med om detta.

Vilka fördelar ser du med att gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

YH-utbildningar har en tradition att anpassa innehållet efter marknadens krav.  Just i denna YH-utbildning har ni fångat behovet perfekt.