Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Therese Enckell-Svensson

Key Account Manager, Commersen. LIA-företag för Kvalificerad säljare/Key Account Manager i Karlskrona.

Framtidsutsikterna för säljare är lysande. Alla branscher och alla företag är beroende säljare.  En duktig säljare har alltid arbete. Jag tycker själv jag har världens bästa och roligaste jobb.

På vilket sätt är du och ditt företag engagerad i utbildningen?

Vi tar emot studerande vid LIA. Det är otroligt svårt att rekrytera och få tag i duktiga säljare. Denna utbildning och speciellt LIA-perioderna är en viktig rekryteringskanal för oss. Vi kommer även att vara engagerade som gästföreläsare där vi berättar om vårt företag och hur säljbranschen fungerar. Therese Ecknell-Svensson

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden? 

Framtidsutsikterna är verkligen lysande. Alla branscher och alla företag behöver säljare.  En duktig säljare har alltid arbete. Även om du inte satsar på en karriär specifikt som en säljare så har du alltid nytta av en säljutbildning. Kompetensen behövs i alla yrkesroller. 

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som ditt och andra företag har?

Utbildningen ger en mycket bra grund för att arbeta med försäljning.  När du sedan börjar arbeta så får du komplettera med branschkunskaper. Varje bransch och varje företag är unik och kräver sina specifika kompetenser. 

LIA är också en viktig komponent i utbildningen. Då får du en möjlighet att omsätta dina kunskaper och lära dig hur man faktiskt arbetar med försäljning ute på en arbetsplats. Det är en sak att sälja i teorin och en annan i praktiken. 

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Var medveten om att säljyrket är krävande och där du måste arbeta under hård press och under tuffa deadlines. Trivs du och beredd till detta – satsa då på denna utbildning. Jag tycker själv att jag har världens bästa och roligaste jobb. Lär dig att sälja dig själv. När jag rekryterar säljare så lägger jag mycket stor vikt vid detta. 

Vilka fördelar ser du med att ha gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Möjlighet till LIA och den praktiska tillämpningen där du faktiskt får arbeta med säljuppgifter. Du kan aldrig lära dig att bli säljare genom en teoretisk utbildning utan du måste arbeta med det i verkligheten.