Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Thomas Järvelid

Thomas gick med som ledningsgruppsrepresentant sommaren 2018 inför första starten av utbildningen VVS-ingenjör på Hermods Yrkeshögskola i Stockholm.

Berätta om din roll som ledningsgruppsrepresentant för VVS-ingenjörsutbildningen?

Som ledningsgruppsrepresentant företräder jag branschen och för fram vårt perspektiv och våra synpunkter på utbildningens innehåll och utformning. Ledningsgruppens uppgift är att se till så att utbildningen är relevant och givande, både för näringslivet men också för de studerande. Vi är med och tar fram kursplanerna och på så sätt ser till så att utbildningen uppfyller branschens behov av rätt kunskaper.

Hur ser det praktiska arbetet ut?

Ledningsgruppen består av olika företrädare från branschen, skolan och de studerande. Vi träffas regelbundet under utbildningsperioden där vi diskuterar olika saker som rör utbildningen, exempelvis kursplaner.

Sedan är vi engagerade i utbildningen på fler sätt än att sitta med i ledningsgruppen. Vi är fyra stycken från företaget som gästföreläser i vissa kurser. Structor bjuder även in till studiebesök och i vår ska vi ta emot LIA-praktikanter.

Varför valde du att engagera dig i Yrkeshögskolan?

Min chef ser ett stort värde i att engagera sig i utbildningsformen. Han frågade mig om jag ville bli representant från vårt företag efter att ha fått en förfrågan från Isabel på Hermods Yrkeshögskola. Jag tackade såklart ja, det är väldigt roligt att engagera sig i studentvärlden och jag kan relatera mycket till när jag själv studerade. Jag känner att jag kan tillföra mycket till de studerande. Det är även ett ypperligt tillfälle för oss som företag att skapa kännedom om oss hos blivande branschmedarbetare. Vi hoppas såklart att vi kan rekrytera nya medarbetare via den här kanalen.

Är Yrkeshögskolan en bra rekryteringskanal?

Yrkeshögskolan är en fantastisk kanal att rekrytera via eftersom utbildningarna och dess innehåll är nischade. Det gör att de studerande snabbt kommer in i arbetet när de sedan får jobb.

Vilka är fördelarna med att engagera sig i Yrkeshögskolan?

Fördelarna med att engagera sig är att vi kan säkerställa att det utbildas personer inom branschen med rätt kompetens som vi sedan kan rekrytera. Det är även, som jag nämnt tidigare, ett bra sätt för oss som företag att synas.