Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vad gör en VVS-ingenjör?

Thomas arbetar som konstruktör på Structor Installationsteknik och sitter även med i ledningsgruppen för utbildningen VVS-ingenjör på Hermods Yrkeshögskola i Stockholm.

Vad gör en VVS-ingenjör?

Yrket är väldigt socialt. Du träffar mycket människor på möten och har mycket kontakt med kunder. Mestadels av tiden sitter du framför datorn, ritar och konstruerar. CAD är den miljö vi arbetar i. Som VVS-ingenjör får du uppdrag från kunder som vill att du tar fram exempelvis en utredning eller ritningar på installationer. Kunderna kan bland annat vara fastighetsägare och entreprenörer och det kan handla om uppdrag både inom nybyggnation och ombyggnation. Arbetsuppgifterna kan innebära att göra konstruktioner, besiktningar eller ta fram systemlösningar - ofta kommer energi i fokus.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Det varierar från dag till dag men en arbetsdag kan exempelvis bestå av en del externa möten med kunder eller interna projektmöten. Vid ombyggnationer är du ute och tittar på platsen, ibland tillsammans med kund. Om du inte är på möten sitter du vanligtvis framför datorn och arbetar med tekniska detaljer och beräkningar. Det är en kombination av socialt arbete och självständigt, tekniskt arbete.

Vem passar för yrket?

Det är bra om man är noggrann och nyfiken. Du behöver ha fantasirikedom och kunna hitta lösningar på problem. I och med att du arbetar i projekt så är det också viktigt att kunna hålla sig till projektplaner och tidsplaner. Arbetet är väldigt fritt men i perioder kan det bli intensivt. VVS-ingenjör är inte ett lika praktiskt arbete som många tror, en av våra slutprodukter är ritningar - som någon annan bygger efter.  

Hur ser arbetskraftsbehovet inom branschen ut?

Behovet av utbildad arbetskraft är enormt. Ända sedan jag började arbeta inom branschen 2009 har man talat om bristen på folk och det gäller fortfarande. När jag hör med konsulter och andra kollegor inom branschen så har alla mycket att göra. Vi behöver fler branschkollegor.