Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Ta emot LIA-praktikant

En win-win för studerande och företag

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller en eller flera LIA-perioder (Lärande i arbete) där de studerande under några veckors tid får praktisera sina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Det finns många fördelar med att ta emot en studerande under LIA-period. Behöver ni rekrytera blir LIA-perioden ett bra tillfälle att lära känna varandra och se om det är en bra match. Den studerande har även möjlighet att lära sig era system och arbetssätt så att när det är dags att börja arbeta så blir språngbrädan betydligt kortare.

Även om ert företag inte har ett rekryteringsbehov så kan ni ta emot en LIA-studerande som en extra resurs som kan underlätta arbetsbördan och komma med nya idéer och perspektiv. Som företag får ni även en inblick i det senaste som lärs ut inom branschen.

Är ni intresserad att ta emot en studerande från en specifik utbildning, kontakta vår kundtjänst som kopplar er till rätt utbildningsledare.

Information för dig som handledare

I de fyra filmerna nedan hittar du som handledare mer information som kan vara till stöd i ditt uppdrag. Bland annat kan du se mer om hur du och den studernade bör tänka inför en LIA-period och hur ni sätter gemensamma mål samt metoder för målstyrning, inlärningsfaser och hur ni följer upp efter avslutad LIA.

LIA Inlärningstrappa

LIA Metoder

LIA Planering och uppstart

LIA Uppföljning