Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Ta emot LIA-praktikant

En win-win för studerande och företag

Samtliga YH-utbildningar innehåller  LIA-perioder (lärande i arbete) där de studerande får möjlighet att praktisera på ett eller flera företag för att omsätta sina kunskaper i praktiken. Tillsammans sätter ni upp en handlingsplan som motsvarar era behov och de kunskapsmål den studerande ska uppnå under LIA-perioden.

Som företag har ni mycket att tjäna när ni tar in en praktikant från Hermods Yrkeshögskola. Ni får bland annat en extra resurs till företaget som kan bidra med idéer och dela med sig av sin nyförvärvade kunskap. Företagen som tar emot praktikanter visar även engagemang och öppnar dörrar för framtida kollegor och medarbetare inom yrkesområdet. LIA är också en unik chans att få lära känna en potentiell medarbetare innan anställning.

Är ni intresserad att ta emot en praktikant från en specifik utbildning så kontaktar ni utbildningsledaren. Kontaktuppgifter finns under respektive utbildning.