Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Hitta din yrkeshögskoleutbildning

Hitta din YH-utbildning!

 

Bygg och anläggning

Att arbeta inom bygg och anläggning innebär att du är med och bygger Sveriges framtida bostäder, fabriker, vägar eller järnvägar. Du arbetar i något av byggprocessens olika skeenden beroende på vilken inriktning du väljer och du arbetar ofta med tunga maskiner och avancerad utrustning. Branschen behöver fler kunniga personer och framförallt kvinnor. Den här branschen passar dig som tycker om problemlösning och att arbeta i projektform.

Teknik

Teknikområdet är brett. Här kan du arbeta med allt från installationer och underhåll av maskiner och teknisk utrustning, till beräkningar av tekniska system eller kommunikation av teknisk information. Här finns alternativ för dig som vill arbeta praktiskt med teknik eller för dig som vill arbeta med att förmedla tekniska lösningar. Den här branschen passar dig som har ett intresse för teknik och som har förståelse för hur teknik underlättar människors vardag.

Trädgård

Trädgårdsbranschen är en växande bransch. Allt fler ser fördelarna med egenodling, fler grönytor och hur natur och utemiljö påverkar människors välmående positivt. Det finns många olika yrkesområden inom den gröna branschen och du kan välja att arbeta praktiskt med växter och natur eller mer planerande och projektledande. Den här branschen passar dig som vill arbeta kreativt och som inte räds fysiskt tungt arbete eller att arbeta utomhus oavsett väder.

Vård och omsorg

Det här är den självklara branschen för dig som vill arbeta med människor och framförallt personer i behov av vård eller stöd av något slag. Du har mycket kontakt med kollegor och patienter/kunder vilket kräver stor empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt från din sida. Oavsett inriktning kommer du att på något sätt arbeta med att skapa en bättre tillvaro för personer som är i behov av det. Ett viktigt och väldigt givande uppdrag. 

Handel och logistik

Logistikbranschen är en spännande bransch med stora förändringar på ingång tack vare globaliseringen och den ökande handeln. Branschen är internationell av sin karaktär och du arbetar med handel och transport både inom Sverige och i utlandet. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid och med rätt kvalitet är oerhört viktigt för alla företag och organisationer. Den här branschen passar dig som kan arbeta på detaljnivå och samtidigt ha en helhetssyn över varuflödena.

Försäljning, marknad och inköp

Att arbeta med försäljning, marknadsföring eller inköp är ett utåtriktat arbete där du behöver vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål. Ditt uppdrag är att skapa hög kundnöjdhet och du har mycket kontakt med kunder och samarbetspartners. Du behöver vara en god kommunikatör för att kunna bemöta olika människor, förhandla om eller sälja och marknadsföra olika produkter eller tjänster. 

Ekonomi

Ekonomi genomsyrar allt inom näringslivet och finns inom alla branscher och områden. Yrkesrollerna och arbetsuppgifterna kan därför se olika ut. Oavsett inriktning behöver du ha ett intresse för att analysera och utvärdera komplexa ekonomiska sammanhang och system. Den här branschen passar dig som har ett sinne för siffror och matematiska kalkyler och beräkningar. Du arbetar ofta på kontor och framför dator med Excel som ditt bästa hjälpmedel. 

Hitta kurser och utbildningar

Saknas din ort?