Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Utlandsstudier

Läs mer om Erasmus+, EU:s program för utlandsstudier samt Hermods samarbete med STUDIN.

Läs mer om internationaliseringsarbetet

Erasmus +

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning. Programmet syftar till att ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Programmet ger Hermods Yrkeshögskola möjlighet att söka bidrag för skolutveckling, lärande och kompetensutveckling, både för vår personal och för våra studerande. Bidraget täcker resor, dagligt uppehälle och administrativa kostnader.  

Hermods Yrkeshögskola kommer förmodligen söka programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. En långsiktig process där Hermods har som målsättning att kunna erbjuda första mobiliteten från och med hösten 2021.

Programmet för det möjligt för personal att bland annat jobbskugga, bjuda in gästföreläsare från annat land, gå en kurs, eller undervisa utomlands vilket ger dem internationell arbetslivserfarenhet samt kompetensutveckling. Det är också ett ypperligt tillfälle för erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder och en möjlighet att få inspiration till innovativ undervisning. 

Studerande kan med fördel göra sin LIA – lärande i arbete – utomlands, vilket bidrar till att de ökar sin kompetens och anställningsbarhet. Samt att de får en fantastisk upplevelse och lustfyllt lärande.

Kontakta oss för mer information

Hermods Konsortium Koordinator Erasmus+

Amalia Svanberg
Hermods Yrkeshögskola i Göteborg
010-142 13 56
amalia.svanberg@hermods.se

 

STUDIN - Study International

Hermods Yrkeshögskolas samarbetspartner gällande LIA och studier utomlands är STUDIN. Studerande på Hermods Yrkeshögskola har redan nu möjlighet att göra sin LIA – lärande i arbete - utomlands. Studerande som har en Yh-examen från flera av Hermods yrkeshögskoleutbildningar kan få hjälp med att tillgodoräkna sig sina studier mot en så kallad Top-up degree utomlands. Den som är intresserad av att göra sin LIA utomlands kan finansiera sina studier med CSN för utlandsstudier.

STUDIN finns med som en stöttande partner under hela utlandsvistelsen och deltar gärna på distans och/eller i klassrum både vid uppstartmöten och på LIA med mera.

STUDIN kontaktinformation:

Storgatan 25
411 24 Göteborg
031-13 80 85
info@studin.se