Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sveriges logistikcentra

Logistikutbildning i Skåne

Logistikbranschen är en spännande bransch med stora förändringar på ingång tack vare globaliseringen, hållbarhetstänk och den ökade e-handeln. Branschen är internationell av sin karaktär och du arbetar med handel och transport både inom Sverige och i utlandet. Att rätt vara finns på rätt plats, i rätt tid och med rätt kvalitet är oerhört viktigt för alla företag. Den här branschen passar dig som kan arbeta på detaljnivå och samtidigt ha en helhetssyn över varuflödena. Yrket är socialt och du arbetar ofta med problemlösning. 

Logistik i Skåne

Skåne är Sveriges logistikcentra! Här sker mestadels av Sveriges transporter till utlandet. Dessutom satsar regionen på att utveckla och utöka logistikbranschen vilket gör den till en framtidsbransch! Att studera logistik i Skåne är ett därför ett bra val av utbildning och bransch! 

Varför en transport och logistik utbildning?

Logstikbranschen är så pass bred att det finns något som intresserar alla. Du kan bland annat arbeta med inköp, med lager och förvaring eller inom transport. Digitalisering samt ökad handel gör att behovet av utbildad personal med rätt kompetens är stort. Utbilda du dig inom logistik kommer du att bli eftertraktad på arbetsmarknaden samtidigt som du själv kan välja att arbeta inom flera olika områden.

Logistikutbildningar i Skåne: