Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Logistikutbildningar i Skåne

Utbilda dig inom en spännande och bred bransch! 

Logistikbranschen är en spännande bransch med stora förändringar på ingång tack vare globaliseringen och den ökande handeln. Branschen är internationell av sin karaktär och du arbetar med handel och transport både inom Sverige och i utlandet. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid och med rätt kvalitet är oerhört viktigt för alla företag och organisationer. Den här branschen passar dig som kan arbeta på detaljnivå och samtidigt ha en helhetssyn över varuflödena.

Ansökan är öppen

Ansökan är öppen fram till den 30 april. Har du frågor gällande ansökan, kontakta oss på yhansokan@hermods.se eller på 019-100 080

Internationell logistiker/speditör - digitalisering (Helsingborg)

- Helsingborg- Utbilda dig till internationell logistiker/speditör och arbeta med att hitta miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar.

Internationell transportlogistiker (Malmö)

Som transportlogistiker arbetar du med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Så ansöker du till våra utbildningar

Ansök senast 30 april. Läs mer om ansökan, behörighet och preparandkurser här.