Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

YH-utbildningar inom logistik och transport

Läs mer

Logistikbranschen är en spännande bransch med stora förändringar på ingång tack vare globaliseringen, hållbarhetsaspekten och den ökande e-handeln. Branschen är internationell av sin karaktär och du arbetar med handel och transport både inom Sverige och i utlandet. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid och med rätt kvalitet är oerhört viktigt för alla företag och organisationer. Den här branschen passar dig som kan arbeta på detaljnivå och samtidigt ha en helhetssyn över varuflödena.

Läsa logistik på Yrkeshögskola 

En yrkeshögskoleutbildning är kortare än en universitetsutbildning och mer praktiskt inriktad. Här får du testa på yrket under studietiden under så kallad LIA (lärande i arbete). Det gör att du blir väl förberedd inför din framtida yrkesroll. Våra utbildningar är 2 år långa vilket innebär att du kan skapa dig en helt ny karriär på kort tid. Innehållet i utbildningen bestäms av företag inom branschen som vet vad som efterfrågas. 

En utbildning inom logistik är ett bra val! Branschen är både en framtidsbransch och logistiker är ett bristyrke. Med en logistikutbildning blir du attraktiv hos företag inom handeln. På Hermods Yrkeshögskola erbjuder vi för tillfället tre olika logistikutbildningar. 

Vill du veta mer om olika yrken och karriärvägar inom handeln? Spana in Karriär i handeln och deras yrkeskarta.

Internationell affärslogistiker i Göteborg

Arbeta med att planera, organisera och effektivisera de logistiska flödena hos ett företag, utbilda dig till internationell affärslogistiker med fokus på hållbarhet.

Internationell affärslogistiker i Helsingborg

Logistikbranschen står inför en omvälvande digitalisering och ställer krav på fördjupade kunskaper i ny digital teknik inom handel och logistik.

Internationell transportlogistiker

Som transportlogistiker arbetar du med transporter av varor hos företag och verksamheter. Du arbetar med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt sätt som möjligt.