Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Hermods Yrkeshögskola Logistikutbildningar

Läs mer

Hermods Yrkeshögskolas logistikutbildningar

På Hermods vill vi att du ska kunna uppnå dina yrkesdrömmar och yrkesmål oavsett var du befinner dig i livet. Hermods Yrkeshögskola är alternativet för dig som är på jakt efter ditt första jobb, vill byta jobb eller vill utvecklas i din nuvarande yrkesroll och bransch. Oavsett vad du är ute efter så säkrar du din framtid på arbetsmarknaden genom att studera en yrkeshögskoleutbildning hos oss.  Vi utbildar dig för framtiden! 

Logistikbranschen 

Logistikbranschen är en spännande bransch med stora förändringar på ingång tack vare globaliseringen och den ökande e-handeln. Branschen är internationell av sin karaktär och du arbetar med handel och transport både inom Sverige och i utlandet. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid och med rätt kvalitet är oerhört viktigt för alla företag och organisationer. Den här branschen passar dig som kan arbeta på detaljnivå och samtidigt ha en helhetssyn över varuflödena.

Utbildningar inom logistik, inköp och handel

Hermods Yrkeshögskola erbjuder flera olika utbildningar inom logistik, inköp och transport. Nedan hittar du våra yrkeshögskoleutbildningar som vi planerar att starta år 2020. Den 8 januari får vi besked från Mydigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som vi får beviljade. Håll utkik då på vår hemsida där vi publicerar beskedet. 

Stark koppling till näringslivet

Till alla våra utbildningar finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer. Den nära kopplingen till näringslivet är anledningen till att så många for jobb efter examen. 

Våra yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat Lärande i arbete (LIA). Många ser LIA-perioden som den största fördelen med en yrkeshögskoleutbildning eftersom att du får arbetslivserfarenhet från branschen och får in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. För många blir det även första arbetsplatsen efter avklarad utbildning. 

Internationell affärslogistiker

Internationell affärslogistiker

Arbeta med att planera, organisera och effektivisera de logistiska flödena hos ett företag, utbilda dig till internationell affärslogistiker med fokus på hållbarhet.

Internationell logistiker/speditör

Internationell logistiker/speditör - digitalisering

Logistikbranschen står inför en omvälvande digitalisering och ställer krav på fördjupade kunskaper i ny digital teknik inom handel och logistik.

Internationell transportlogistiker

Internationell transportlogistiker

Som transportlogistiker arbetar du med transporter av varor hos företag och verksamheter. Du arbetar med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt sätt som möjligt.

Strategisk inköpare/offentlig upphandlare

Strategisk inköpare/offentlig upphandlare

Som strategisk inköpare eller offentlig upphandlare är du den som köper in varor eller tjänster till privata företag eller offentlig verksamhet. Yrkesrollen är bred och varierad beroende på var du ar...

Strategisk och operativ inköpare - digitaliseringskompetens

Strategisk och operativ inköpare - digitalisering

Som strategisk och operativ inköpare arbetar du med inköp av produkter, material, varor eller tjänster. Du har stort inflytande över hela inköpsprocessen och följer inköpen från avtal till slutprodukt.

Vi utbildar dig för framtiden

Studerande berättar