Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hermods Yrkeshögskola Specialistundersköterska

Läs mer

Hermods Yrkeshögskola erbjuder tre utbildningar till specialistundersköterska som passar dig som arbetar som undersköterska och vill ta nästa steg i karrären. 

Det här är den självklara branschen för dig som vill arbeta med människor och framförallt personer i behov av vård eller stöd av något slag. Du har mycket kontakt med kollegor och patienter/kunder vilket kräver stor empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt från din sida. Oavsett inriktning kommer du att på något sätt arbeta med att skapa en bättre tillvaro för personer som är i behov av det. Ett viktigt och väldigt givande uppdrag. 

 

Specialistundersköterska - multisjukdom

Som specialistundersköterska besitter du specialistkompetens för att ta hand om äldre. Denna utbildning passar dig som arbetar inom vården och vill fördjupa dina kompetens.

Specialistundersköterska - palliativ vård

Befolkningen lever allt längre och det ställs högre krav för att få arbeta med människor i livets slutskede. Det här är ett yrke för dig som vill se till så att människor får det så bra som möjligt i ...

Specialistundersköterska - psykiatrisk verksamhet

Om tio år förväntas psykisk ohälsa vara den absolut största folkhälsoutmaningen i världen. Som specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet arbetar du professionellt med att vårda personer med...