Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sofia Rex - Internationell Handelslogistiker

Bytte från vården till logistikbranschen

Sofia Rex

Ålder: 30 år
Studerar: Internationell affärslogistiker, Göteborg


Sofia blev tvungen att byta bransch på grund av det tunga fysiska arbetet inom vården.  Hösten 2017 påbörjade hon utbildningen Internationell affärslogistiker i Göteborg.

  

 

Jag ville byta bransch och prova något nytt. När yrkesvägledaren berättade om utbildningen Internationell affärslogistiker tyckte jag det lät intressant. 


Innan Sofia började studera arbetade hon sju år på ett demensboende samtidigt som hon på deltid startade upp ett eget företag inom medicinsk fotvård. På grund av sin reumatism kunde hon inte arbeta kvar inom vården då det ofta förekom tunga lyft. Hos en studie- och yrkesvägledare fick hon tipset att söka till Hermods yrkeshögskoleutbildning Internationell affärslogistiker - Green management. 

Varför valde du att utbilda dig till affärslogistiker?
-Jag ville byta bransch och prova något nytt. När yrkesvägledaren berättade om utbildningen så tyckte jag att det lät intressant. Det är en bred utbildning som ger en möjlighet till många olika ingångar in i branschen. Skulle jag tröttna inom ett område så kunde jag alltid byta till ett annat. 

Varför valde du Yrkeshögskola?
- Min bror har läst en treårig universitetsutbildning inom logistik. Själv ville jag hitta en utbildning med mycket praktik så därför föll valet på Yrkeshögskolan. 

Vad är det bästa med utbildningen?
-Lärarna och utbildningsledarna är väldigt engagerade. Det är oerhört viktigt eftersom att alla som läser utbildningen har olika tidigare erfarenheter och olika behov av stöd. Behöver man hjälp med något så hjälper utbildningsledarna och lärarna alltid till. 

Två till tre dagar i veckan är de i skolan för föreläsningar och resterande tid ägnas åt självstudier hemma. Under utbildningen får de lära sig om hela logistikflödet. 

Vem passar yrket för?
-Man måste vara bra på att se helheter. Det här är ett yrke för den som gillar att planera och är strukturerad.