Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Thomas berättar om utbildningen till arbetsledare - mark och anläggning

Ville ta mer ansvar på arbetsplatsen

Thomas, 36 år, bor i Hjorthagen med fru och tre barn. Han är utbildad trafiklärare och väktare från början och sökte sig till anläggningsbranschen tack vare en kompis.

Hur kom det sig att du sökte till utbildningen? Thomas utbildad till arbetsledare - mark och anläggning med HermodsInnan jag började studera arbetade jag som mätningstekniker på NCC anläggning men kände att jag ville ta mer ansvar. Att utbilda mig till anläggningsingenjör kändes som ett naturligt nästa steg. 

Vad var mest givande på utbildningen?
Det som gav mig mest under utbildningen var att få ta del av lärarnas erfarenheter och kunskaper. De flesta hade personlig erfarenhet och kunskap från branschen som de kunde dela med sig av. Jag var mest intresserad av entreprenadjuridik, matematik och ledarskapskurserna.

Berätta om dina LIA-perioder?
LIA-perioderna var oerhört viktiga och nyttiga för att kunna praktisera de teoretiska kunskaper som vi läst under utbildningen. De är också ett bra tillfälle för att knyta nya kontakter i branschen. Jag sökte mig till olika företag till varje LIA-period. Dels för att se hur arbetssätten skiljde sig åt, men också för att vidga vyerna och ”presentera mig” för branschen.

Vad jobbar du som nu? 
Idag arbetar jag som arbetsledare på In3prenör, där jag tillsammans med flera andra arbetsledare delar på ansvaret för att driva projekt framåt. Vi har olika konton vi ansvarar för, med allt från inköp till ekonomimöten och fakturahantering.

Hur ser behovet ut i branschen?
Det kommer alltid finnas behov av duktiga arbetsledare och anläggningsingenjörer, även om efterfrågan påverkas av konjunkturer och hur flitigt det byggs i samhället. Jag hade inga som helst problem med att få en anställning efter genomförd utbildning.