Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Thomas berättar om utbildningen till arbetsledare - mark och anläggning

Thomas, 36 år, bor i Hjorthagen med fru och tre barn. Han är utbildad trafiklärare och väktare från början och sökte sig till anläggningsbranschen tack vare en kompis.

Hur kom det sig att du sökte till utbildningen och Hermods? 
Jag började som mätningstekniker på NCC anläggning, men kände att jag ville lära mig mer och ta mer ansvar. Då kändes arbetsledare som det naturliga steget.  Jag hade personligen aldrig hört talas om Hermods innan, utan ”ramlade över” utbildningen när jag googlade på nätet.

Vad var mest givande på utbildningen?
Det som gav mig mest under utbildningen var att få ta del av ”lärarnas” erfarenheter och kunskaper. De flesta hade personlig erfarenhet och kunskap från branschen som de kunde dela med sig av. Jag var mest intresserad av entreprenadjuridik, matematik och ledarskapskurserna.

Berätta om dina LIA-perioder.  Hur stor nytta har du haft av dessa?
LIA-perioderna var oerhört viktiga och nyttiga för att kunna praktisera de teoretiska kunskaper man läst under utbildningen. De är också ett bra tillfälle för att knyta nya kontakter i branschen. Jag sökte mig till olika företag till varje LIA-period. Dels för att se hur arbetssätten skiljde sig, men också för att vidga vyerna och ”presentera mig” för branschen.

Vad jobbar du som nu? 
Idag arbetar jag som arbetsledare på In3prenör, där jag tillsammans med flera arbetsledare delar på ansvaret för att driva projektet framåt. Vi har olika konton vi ansvarar för, med allt från inköp till ekonomimöten och fakturahantering.

Hur ser behovet ut i din bransch? Är det lätt att få jobb och vad eftersöks?
Det kommer alltid finnas behov av duktiga arbetsledare, men jag tror att efterfrågan kommer bero på konjunkturen, och hur flitigt det byggs i samhället. Jag hade inga som helst problem att få en anställning efter genomförd utbildning.