Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Jobb efter examen

Jobb efter examen

Gemensamt för alla Hermods YH-utbildningar är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare. Utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA).

9 av 10 får jobb

Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att så många av studerande på våra yrkeshögskolor får arbete efter utbildningen. Hela 9 av 10 får jobb efter sin YH-utbildning. Varje YH-utbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten av ledamöterna är från arbetslivet. Dessa är ofta företagsrepresentanter som framöver vill rekrytera personer med den kompetens som ges i utbildningen.

Yrkesprognoser

En yrkeshögskoleutbildning skapas i samråd med näringslivet för att tillgodose de yrken som har stor efterfrågan på kompetent arbetskraft. Det innebär att det alltid finns mycket liten konkurrens om jobben inom det yrkesområde som du utbildar dig inom. Vill du veta mer om framtidsutsikterna för just din bransch och ort kan du spana in Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.