Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

LIA-praktik

LIA hos företag

För att säkerställa att våra yrkeshögskoleutbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet, drivs alla Hermods yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med företag. Våra utbildningar innehåller praktiskt lärande där du får omsätta dina kunskaper på en arbetsplats. Det kallas för Lärande i Arbete (LIA). LIA genomför du ute på företag inom den bransch du utbildas för. Du får tillämpa de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och praktik, samtidigt som du får träning i ämnet.

LIA-perioden

LIA ger dig arbetslivserfarenhet redan under din studietid, vilket betyder att när du är färdig med din utbildning kan du redan mycket inom ditt yrke. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som i många fall leder till en anställning efter examen. Vanligtvis brukar det vara 2-5 perioder av LIA-praktik under din utbildningstid. 

Hur söker jag LIA-plats?

Tidigt i din utbildning får du information om hur processen kring LIA-praktiken går till. I god tid inför din LIA-praktik får du information av utbildarna att det är dags att börja söka. Du ansvarar själv för att aktivt söka och ta kontakt med företag för att hitta din LIA-plats. Hermods har ett stort nätverk av företag och vi erbjuder såväl nätverksaktiviteter som goda råd för att stötta dig i ditt sökande. Din utbildningsledare finns till hands för att bistå med sina erfarenheter och kontakter i syfte att stärka ditt nätverk. I vissa fall anordnar skolan en LIA-plats åt dig.

Tips!

Tänk på att börja söka efter din LIA-plats i god tid. Välj företag med omsorg. Vill du vara på ett stort eller litet företag, innovativt eller traditionellt? Vad skulle du vilja lära dig? Tänk ut i förväg vad du skulle vilja få ut av din LIA-period. Gör upp en plan för din LIA-period tillsammans med företaget så att ni båda vet vilka förväntingar som finns.