Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hermods Yrkeshögskola Trädgårdsutbildningar

Läs mer

Hermods Yrkeshögskola erbjuder tre utbildningar till trädgårdsmästare där du kan välja att specialisera dig på tätortsnära natur, park och kulturlandskap eller arbetsledning. Alla tre utbildningar är på två år och förbereder dig inför en karriär inom den gröna näringen. Nedan hittar du våra gröna yrkeshögskoleutbildningar som vi startar år 2021. 

Trädgårdsbranschen

Trädgårdsbranschen är en växande bransch. Allt fler ser fördelarna med egenodling, fler grönytor och hur natur och utemiljö påverkar människors välmående positivt. Det finns många olika yrkesområden inom den gröna branschen och du kan välja att arbeta praktiskt med växter och natur eller mer planerande och projektledande. Den här branschen passar dig som vill arbeta kreativt och som inte räds fysiskt tungt arbete eller att arbeta utomhus oavsett väder.

Utbilda dig till trädgårdsmästare

Studerande berättar