Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hermods Yrkeshögskola Trädgårdsutbildningar

Läs mer

Hermods Yrkeshögskola 

På Hermods vill vi att du ska kunna uppnå dina yrkesdrömmar och yrkesmål oavsett var du befinner dig i livet. Hermods Yrkeshögskola är alternativet för dig som är på jakt efter ditt första jobb, vill byta jobb eller vill utvecklas i din nuvarande yrkesroll och bransch. Oavsett vad du är ute efter så säkrar du din framtid på arbetsmarknaden genom att studera en yrkeshögskoleutbildning hos oss.  Vi utbildar dig för framtiden! 

Trädgårdsbranschen

Trädgårdsbranschen är en växande bransch. Allt fler ser fördelarna med egenodling, fler grönytor och hur natur och utemiljö påverkar människors välmående positivt. Det finns många olika yrkesområden inom den gröna branschen och du kan välja att arbeta praktiskt med växter och natur eller mer planerande och projektledande. Den här branschen passar dig som vill arbeta kreativt och som inte räds fysiskt tungt arbete eller att arbeta utomhus oavsett väder.

Hermods trädgårdsmästarutbildningar

Hermods Yrkeshögskola erbjuder tre utbildningar till trädgårdsmästare där du kan välja att specialisera dig på tätortsnära natur, park och kulturlandskap eller arbetsledning. Alla tre utbildningar är på två år och förbereder dig inför en karriär inom den gröna näringen. Nedan hittar du våra gröna yrkeshögskoleutbildningar som vi startar år 2020. 

Stark koppling till näringslivet

Till alla våra utbildningar finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer. Den nära kopplingen till näringslivet är anledningen till att så många får jobb efter examen. 

Våra yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat Lärande i arbete (LIA). Många ser LIA-perioden som den största fördelen med en yrkeshögskoleutbildning eftersom att du får arbetslivserfarenhet från branschen och får in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. För många blir det även första arbetsplatsen efter avklarad utbildning. 

Trädgårdsmästare - arbetsledning

Utbilda dig till trädgårdsmästare och arbeta med utomhusmiljöer inom privat eller offentlig sektor med möjlighet att ta en ledande roll inom grön näring.

Trädgårdsmästare - park/kulturlandskap

Utbilda dig till trädgårdsmästare och arbeta med att planera och driva trädgårdsprojekt inom park och kulturlandskap.

Trädgårdsmästare - tätortsnära natur

Utbilda dig till trädgårdsmästare och arbeta med utemiljöer i storstadsmiljö!

Utbilda dig till trädgårdsmästare

Studerande berättar