Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Internationella möjligheter under din utbildning

LIA utomlands

Vill du ha internationell erfarenhet under din yh-utbildning eller vill du arbeta utomlands efter examen? Nu kan du göra din LIA-praktik utomlands! 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. 

Fördelar med en internationell LIA:

  • Du skapar ett internationellt kontaktnät
  • Du ökar dina möjlighetatt efter examen få arbete utomlands via din LIA-plats
  • Du spenderar en del eller hela din LIA-period i ett land inom Europa
  • Du får resa, boende och uppehåll betalt

Hur fungerar det?

Hermods Yrkeshögskola ingår i Erasmus+ som är ett europeiskt program för internationellt samarbete för utbildning. Läs mer om Erasmus+ här. Genom programmet får du all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Programmet förser dig som studerande med ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. De hjälper oss att matcha dig mot ett företag på den ort de verkar på. Under LIA-perioden har du en handledare på plats som hjälper dig med allt som kan tänkas dyka upp under din tid utomlands. Vi på Hermods finns såklart tillhands om du behöver stöd eller hjälp under tiden. 

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av att göra en eller flera LIA-perioder utomlands kan du vända dig till din utbildningsledare eller kontakta vår konsortium koordinator, Amalia Svanberg:

Amalia Svanberg
Hermods Yrkeshögskola
010-142 13 56
amalia.svanberg@hermods.se